Kastellet

Info side

Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

Historien bag monumentet

 

Grundstensnedlæggelse 7. april 2011

Den 7. april 2011 afslørede Statsminister Lars Løkke Rasmussen grundstenen til Monumentet for Danmarks Internationale Indsats.

 

Grundstenen, tekst:

"Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

Rejst af det danske folk 2011"

 

Statsministeren inspicerede Livgardens æreskommando. Der var taler ved Formanden for Komiteen og Statsministeren.

 

 

 

Indvielsen 5. september 2011

 

Monument for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet blev indviet mandag den 5. september 2011 i tidsrummet kl. 10-11.

Indvielsen af monumentet blev foretaget af HMD under overværelse af den kongelige familie, repræsentanter for Regeringen og Folketinget, Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, De Blå Baretter, De Samvirkende Danske Soldater- og Marineforeninger (DSM), Kontaktudvalget/FKO, Politiforbundet, Beredskabsforbundet samt en lang række civile myndighedspersoner.

 

Arrangementet var åbent for offentligheden. Alle var således velkomne til at overvære indvielsen som tilskuere.

 

Den Kongelige Livgarde stillede med æreskommando og musikkorps. Ud over æreskommandoet opstilledes en paradestyrke bestående af ca. 400 mand (M/K) (alle værn, myndigheder og organisationer) under samlet kommando af Københavns Kommandant. I denne styrke indgik bl.a. 50 veteraner (M/K) stillet af De Blå Baretter i samarbejde med DSM. De Blå Baretter skulle endvidere stille faner, fanebærere, fanevagter, kransebærere m.fl. Indvielsen af monumentet indgik som en del af det samlede program for markering af veteranernes flagdag i København.

 

Det samlede program for dagen:

 

Kl. 10-11: Indvielse af monumentet i Kastellet

Kl. 12-14: Frederiksberg Kommune og DSM arrangement på Frederiksberg Rådhusplads

Kl. 14-15: Mindegudstjeneste i Holmens Kirke

Kl. 1530-1630: Parade på Christiansborg Slotsplads for alle veteraner hjemkommet fra missioner siden den 6.9.2010

Kl. 1630-1730: Folketingets reception for veteranerne i Rigsdagsgården på Christiansborg Slot

Kl. 17-21: De Blå Baretters hyldestarrangement på Christiansborg Slotsplads

 

 

April 2011. Foto: Lotti Dyna
7.4.2011. Foto: Per Lynge, Forsvarets Bibliotek
7. april 2011. Foto: Per Lynge
7.4.2011. Foto Per Lynge, Forsvarets Bibliotek
7. april 2011. Foto: Per Lynge, Forsvarets Bibliotek
7. april 2011. Foto: Per Lynge